Ани Дамянова: В обученията, които организирам, ще търсим човешкото лице на бизнеса!

Защо?
Защото човекът е в основата! Обученията, които организирам, са изцяло резултат от моя професионален опит. Аз съм мениджър, търговец, презентатор… и в продължение на 20 години организирам голямо тематично събитие за строителство и архитектура – BUILDINGSTYLE, което в основната си част включва именно презентации на фирми пред таргетирана аудитория. Затова, опирайки се на опита си, едно от обученията, които организарам, е именно за презентатори. Т.е. как най-добре да построиш своята презентация, така че хората първо да разберат какво точно им представяш и второ – как да стигнеш най-близо до желанието им да купят. Защото, когато говорим за бизнес, най-важното нещо е този бизнес да носи печалба – иначе не е бизнес, иначе е нещо друго.

Какво отличава добрия презентатор или търговец?
Отличната подготовка!  Затова първото, което трябва да направи, още преди срещата си с клиента или аудиторията, е да подготви наистина добро описание на продукта. Такова, което е подходящо за аудиторията и което ще го доведе до следващата стъпка – продажба. И тук искам да подчертая отново, че обученията, които организирам, са част от моя личен опит. Не става дума за “типичните” обучения, които се организират от академии и обучителни центрове, издават сертификати или дипломи за завършени курсове. Удостоверения, които дори не съм сигурна, че след това някои разглежда изобщо… Желанието ми е в рамките на всяко от обученията, в които аз съм с хората, представители на различни компании или такива, в процес на търсене на работа, които искат да научат конкретни похвати за търговията например, да им покажа, да им помогна да намерят правилния подход към клиента. Как да задържат вниманието му, как клиентът да пожелае да купи от него и то не еднократно, а да поиска да работи с теб дългосрочно.
Затова, в обученията за презентатори и търговци заедно ще търсим най-лесния път за достигане до клиента – през майсторски направената презентация за продажби.

А добрия мениджър – кое го прави по-добър от другите?
Отношението му към хората в екипа. В обучението за мениджъри преди всичко ще търсим човека, човешкото лице на бизнеса. Защото мениджърът е този, който трябва да организира работата в офиса. Много често мениджърите се превръщат в админситратори, а аз искам да потърсим заедно как да бъдат преди всичко хора. Т.е., ако ти, с твоя пример покажеш, че можеш да си организиран, отговорен, човечен, с отношение на загриженост, значи можеш да организираш и всички останали.
В този смисъл и трите обучения са път към човека – да открием човешкото, в това е тайната, защото когато го намерим, след това лесно можем да управляваме хора и продукти!

Кога се провеждат обученията?
Графикът на всяко от обученията – за търговци, за презентатори и за мениджъри, е публикуван тук, в уебсайта, в раздел “Обучения”. Всяко обученията се провежда присъствено, в рамките на два последователни дни и в малки групи – до 6 човека.

Ани за “Говори с Ани”: Това е моят път, който съм готова да споделя с вас!

Какво е “Говори с Ани”?

“Говори с Ани” е моят път, който съм готова да споделя с вас… Не е формат, който към момента сме виждали, за да мога да го обясня с конкретен пример. Хората избират да пишат книги – дали автобиографии, или романи, или някакъв друг формат, в който да споделят опита си.  А аз избрах да направя това на живо – пред тези, които в определен момент имат нужда да чуят, че и друг е минал през същото и е оцелял:) Затова казвам, че “Говори с Ани” няма формат – форматът съм аз 🙂

Защо реши да се захванеш с този проект?

Защото на практика “Говори с Ани” е нещо, което се случва от много време, но не като част от работния ми ден. Често се случва в разговори с мои приятели или клиенти да стигнем до това, че човекът срещу мен има някакъв проблем и нуждата да сподели за него. В тези неформални разговори осъзнах, че когато аз им споделя за моя опит или моята гледна точка по проблема, това им помага. Дава им нужното спокойствие по отношение на кризата, в която те са в момента или им дава посока как да преценят по-правилно ситуацията, какво да направят. И с времето разбрах, че най-голямата ми сила е точно това – разговорите ми с хората. Те не винаги са такива,  каквито хората си представят – понякога човек идва и иска да ти сподели нещо, а в замяна да чуе това, което очаква. Когато обаче му споделя, че и аз може би съм минала през същото и съм постъпила различно,  това му дава нова гледна точка. Затова реших да създам “Говори с Ани” като формат, чрез който да изляза от този кръг на приятели и бизнес партньори, за да достигна до повече хора, да бъда полезна на повече хора. Защото може да съм минала през различни кризи и трудности, но съм го направила успешно именно чрез своите техники, които съм си създала  с годините.

Как ще се случват разговорите с Ани?

По няколко начина. Има събития, всяко от които е с определена тема (една част от темите вече са обявени в сайта). Всяко от тези събития ще се провежда в зала и към него може да се включи всеки в зависимост от това дали темата му е близка, интересна и пр. На тези събития напълно открито ще представям и ще споделям личния си опит, а в края на тези срещи присъстващите ще имат възможност да ми задават въпроси. Целта е да се получи свободна, неформална дискусия – разговор между повече хора.

Друга възможност е личен разговор с мен. Т.е. разговори “на четири очи”, които могат да се случват след предварително насрочване на среща. Тези лични срещи могат да бъдат както на живо, така и по телефона или онлайн.

Но тук искам да отворя една голяма скоба и да напомня, че това са разговори между приятели. Разговори, в които аз не съм нито психолог, нито психотерапевт, нито лекар. Аз съм приятел, който в трудна за вас ситуация е готов да поговори с вас, да ви сподели личния си опит, който да ви помогне да откриете вярната посока на проблема. Да си “вземете” онези моменти, техники и съвети от моя път спрямо конкретната ситуация, в която се намирате, за да се справите, за да излезете от кризата по най-добрия начин.

А какво НЕ е “Говори с Ани”?

“Говори с Ани” не е обучение, не е лекция. “Говори с Ани” не е урок, който преподавам и не е менторска програма.  “Говори с Ани” е разговор между приятели. Разговор, в който съм се убедила, че хората споделят много повече и по-лесно, когато знаят че отсреща не е човекът специалист нито в болките на душата, нито е специалист в семейните проблеми, нито е лекар или психоаналитик, а човек като вас. “Говори с Ани” е споделяне между хора, които имат близки преживявания и търсят най-подходящото решение за справяне с тях.