Ани Дамянова: В обученията, които организирам, ще търсим човешкото лице на бизнеса!

Защо?
Защото човекът е в основата! Обученията, които организирам, са изцяло резултат от моя професионален опит. Аз съм мениджър, търговец, презентатор… и в продължение на 20 години организирам голямо тематично събитие за строителство и архитектура – BUILDINGSTYLE, което в основната си част включва именно презентации на фирми пред таргетирана аудитория. Затова, опирайки се на опита си, едно от обученията, които организарам, е именно за презентатори. Т.е. как най-добре да построиш своята презентация, така че хората първо да разберат какво точно им представяш и второ – как да стигнеш най-близо до желанието им да купят. Защото, когато говорим за бизнес, най-важното нещо е този бизнес да носи печалба – иначе не е бизнес, иначе е нещо друго.

Какво отличава добрия презентатор или търговец?
Отличната подготовка!  Затова първото, което трябва да направи, още преди срещата си с клиента или аудиторията, е да подготви наистина добро описание на продукта. Такова, което е подходящо за аудиторията и което ще го доведе до следващата стъпка – продажба. И тук искам да подчертая отново, че обученията, които организирам, са част от моя личен опит. Не става дума за “типичните” обучения, които се организират от академии и обучителни центрове, издават сертификати или дипломи за завършени курсове. Удостоверения, които дори не съм сигурна, че след това някои разглежда изобщо… Желанието ми е в рамките на всяко от обученията, в които аз съм с хората, представители на различни компании или такива, в процес на търсене на работа, които искат да научат конкретни похвати за търговията например, да им покажа, да им помогна да намерят правилния подход към клиента. Как да задържат вниманието му, как клиентът да пожелае да купи от него и то не еднократно, а да поиска да работи с теб дългосрочно.
Затова, в обученията за презентатори и търговци заедно ще търсим най-лесния път за достигане до клиента – през майсторски направената презентация за продажби.

А добрия мениджър – кое го прави по-добър от другите?
Отношението му към хората в екипа. В обучението за мениджъри преди всичко ще търсим човека, човешкото лице на бизнеса. Защото мениджърът е този, който трябва да организира работата в офиса. Много често мениджърите се превръщат в админситратори, а аз искам да потърсим заедно как да бъдат преди всичко хора. Т.е., ако ти, с твоя пример покажеш, че можеш да си организиран, отговорен, човечен, с отношение на загриженост, значи можеш да организираш и всички останали.
В този смисъл и трите обучения са път към човека – да открием човешкото, в това е тайната, защото когато го намерим, след това лесно можем да управляваме хора и продукти!

Кога се провеждат обученията?
Графикът на всяко от обученията – за търговци, за презентатори и за мениджъри, е публикуван тук, в уебсайта, в раздел “Обучения”. Всяко обученията се провежда присъствено, в рамките на два последователни дни и в малки групи – до 6 човека.