МЕНИДЖЪРИ – двудневно присъствено обучение

Мениджърът е човекът, който има цялата власт да създаде екип, да го управлява и да го подкрепя. Той може да възлага задачи, да проследява тяхното изпълнение и да коригира процесите. Неговата роля не е на изпълнител, а на възложител. Най-важното му качество обаче трябва да бъде човешкото отношение. Подходът към всеки един от екипа му е залог за успех. Мотивацията и познанията му в сферата, в която работи, са в основата на резултатите, които очаква.

ТЕМИ
Разлики – Мениджър или Лидер? Кое си ти?
Умения за успешен мениджър
– Стил в комуникацията със служителите и партньорите.
– Планира – има визия, административни умения.
– Организира – делегира права, проследява дейности.
– Контролира – проследява резултатите, дава обратна връзка.
– Хладен ум – оценка на резултатите, вземане на решения.
– Умения за разрешаване на проблеми.
– Създаване на екип – работа с екипа.
– Притежава морални ценности.

 • Кратки упражнения
 • Решаване на конкретни казуси

Запиши се

Предстоящи дати за обучения:
9-10 септември

Необходим брой за провеждане на обучението – 2-ма
Максимален брой курсисти – 6

График:

Двудневно обучение
Начало 10.00 ч. – 17.00 часа с 1 час обедна почивка

Място на провеждане:

гр. София, кв. Хаджи Димитър, Дончо Ватах 32

 

Запиши се

ПРЕЗЕНТАТОРИ – Двудневно присъствено обучение

Презентацията е най-силното оръжие в ръцете на търговеца. Само ако знае как да я направи и представи на аудиторията, той ще спечели не само клиенти, но и приятели. В това обучение няма да се учим да работим с PоwerPoint, но ще потърсим правилния подход към аудиторията, така че да стигнем до всеки човек в залата и да ни запомни.

Имам 20 години опит в органзирането на събитие в сферата на строителството и архитектурата – BUILDINGSTYLE  и съм изслушала над 400 презентации. А аудиторията е от професионалисти и винаги над 200 – 250 души.

 

 

За кого е обучението?

За този, който е готов да създаде ефективна и запомняща се презентация, с която да намери най-краткия път до всеки потенциален клиент.

Какво ще научиш?

Подготовка
– Идея. Заглавие.
– Създаване на структура, текст, визия, дизайн.
– Избиране на снимков и видео материал. Практически демонстрации, ако са възможни такива.
– Изграждане на стил за водене на презентация.

По време на презентация
– Представяне. Въвеждане в темата и излъчване на увереност.
– Насочване и задържане на вниманието на аудиторията.
– Презентацията трябва да вълнува. Включване на езика на тялото – кога и как? Използване на лични истории.
– Как да изляза от блокаж по време на презентация. Техники за овладяване на стреса.
– Времетраене.

Тренинг
Запиши се

Дати за предстоящи обучения:

3-4 юни 2023 г.

Максимален брой курсисти – 4-ма
Необходим брой за провеждане на обучението – 2-ма участници

График:

Двудневно обучение

Начало 10.00 – 17.00 часа, с 1 час обедна почивка

Място на провеждане:

гр. София, кв. Хаджи Димитър, Ул. Дончо Ватах 32

 

Запиши се

ТЪРГОВЦИ – двудневно присъствено обучение

Търговията е за силни характери. Устойчиви на възходи и слаби периоди, гъвкави и знаещи. Обикновено търговецът е лидера в компанията. Той е в основата на всичко, което касае израстването, продажбите, маркетинга, отношението на клиентите към компанията. Търговецът е лицето на компанията и той трябва да съчетава своята собствена визия с визията на бранда. Отговорността на търговеца е много голяма. Ако има продажби, има компания, ако няма – няма нищо!

За кого е обучението?

Обучението е подходящо. както за начинаещи търговци, така и за търговци с малко години практика в сферата на продажбите.

Какво ще научиш?

Търговски умения

 • Изграждане на правилна нагласа към сделката. Мотивация.
 • Правила за разговори по телефона. Писане на скрипт.
 • Знам всичко за продукта или услугата, която продавам.
 • Бизнес кореспонденция и правила за писане на имейли.
 • Отношения с клиентите. Резултати.
 • Онлайн търговия – послания, реклама, канали за постигане на продажби.

Водене на ефективни преговори

 • Подготовка. Какво зная за другата страна?
 • Изготвяне на стратегия.
 • Безупречна хигиена на външния вид и изказа по време на среща.
 • Изслушвам. Имам търпение. Зная.
 • Защита на цена.
 • Предоставям само опции, с които разполагам.
 • Мога!

Кратки упражнения

Запиши се

Дати за предстоящи обучения:

26-27 септември 2023 г.

Максимален брой курсисти – 4

Необходим брой за провеждане на обучението – 2-ма участници

График:

Двудневно обучение

Начало 10.00 ч. – 17.00 ч.,  с 1 час обедна почивка

Място на провеждане:

гр. София, кв. Хаджи Димитър, Ул. Дончо Ватах 32

Цена: 180.00 лева

 

Запиши се