Бизнесът – начин на живот или винаги моята кауза. Как започнах работа със СкандаУ – пътят!

Техники за овладяване на кризи.

Техники за правилна нагласа към ситуацията.

Мотиви. Загуби.

Най-подходящото време за твоя бизнес.

Какво трябва да знаем преди да започнем собствен бизнес?

Аз го направих – оцелях!

Всеки майстор, някога е бил чирак (начинаещ).

Не променям обстоятелствата, променям себе си.

Продадох надеждата и си купих Истина. Вече имах всичко.

Кладенец на успеха – как и кога разбираме, че сме там.