МЕНИДЖЪРИ – двудневно присъствено обучение

Мениджърът е човекът, който има цялата власт да създаде екип, да го управлява и да го подкрепя. Той може да възлага задачи, да проследява тяхното изпълнение и да коригира процесите. Неговата роля не е на изпълнител, а на възложител. Най-важното му качество обаче трябва да бъде човешкото отношение. Подходът към всеки един от екипа му е залог за успех. Мотивацията и познанията му в сферата, в която работи, са в основата на резултатите, които очаква.

ТЕМИ
Разлики – Мениджър или Лидер? Кое си ти?
Умения за успешен мениджър
– Стил в комуникацията със служителите и партньорите.
– Планира – има визия, административни умения.
– Организира – делегира права, проследява дейности.
– Контролира – проследява резултатите, дава обратна връзка.
– Хладен ум – оценка на резултатите, вземане на решения.
– Умения за разрешаване на проблеми.
– Създаване на екип – работа с екипа.
– Притежава морални ценности.

  • Кратки упражнения
  • Решаване на конкретни казуси

Запиши се

Предстоящи дати за обучения:
9-10 септември

Необходим брой за провеждане на обучението – 2-ма
Максимален брой курсисти – 6

График:

Двудневно обучение
Начало 10.00 ч. – 17.00 часа с 1 час обедна почивка

Място на провеждане:

гр. София, кв. Хаджи Димитър, Дончо Ватах 32

 

Запиши се